Velkommen til kartkonstruktør Tore Lund
 
     
 
Jeg konstruerer orienteringskart
på Delta digitalfotogrammetri
og på en Zeiss Planicomp P3 konstruksjonsmaskin.


Konstruksjonsmaterialet blir levert på ocad-format, eventuelt DXF- eller SOSI-format. Hvis orienteringskartet er et digitalt kart som skal revideres, kan dataene importeres i konstruksjons-systemet og revisjonen kan skje direkte på dataene.
 
               
               
   
Konstruksjon i skogsterreng
- her på Holleia:
Konstruksjon
i terreng
med mange dødisgroper:
 
               
               
   
Ocad8 gir muligheter til
å lage brukbare synfaringsmateriale ved å legge revisjonsdata oppå et scannet o-kart:
Fargene
på det
gamle
kartet
kan også dempes:
 
               
               
 
 
               
 
Kontakt meg for en uforbindtlig prat om hva slags revisjonsmetode som passer best,
og eventuell informasjon om hva slags priser det er på forskjellige typer kartkonstruksjon.


Tore Lund
Steinerud gård
Fjellbov. 17
2016 Frogner

Telefon: 63 99 44 85 / Mobil: 938 28 357
E-post til Lunds Kartservice: lundpeik@online.no